Back to news

6 ตุลาคม 2565

โดยแผนกพิทักษ์มรดกสยาม

AGENDA 2022·23 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมกับการพัฒนาอันยั่งยืน

11 ปีผ่านไปหลังการนิยามคำว่า “ภูมิทัศน์วัฒนธรรม” ลงในกฎบัตรประเทศไทยว่าด้วยการบริหารจัดการแหล่งมรดกวัฒนธรรม* ถึงแม้จะได้มีการตั้งคณะทำงานและกลุ่มวิจัยต่าง ๆ แต่ในยุคของการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโรคระบาด กฎหมายภาษีชุดใหม่ การปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ “อินสตา-ทัวริซึม” สังคมไทยเห็นความสำคัญของการทำความเข้าใจแหล่งมรดกรูปแบบ (ที่ไม่ค่อย) ใหม่นี้แล้วหรือยัง?

สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเดินทางไปกับเรา ในกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนศกนี้ ไปจนถึงเดือนเมษายนศกหน้า เพื่อสำรวจความจริงที่ว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน นักอนุรักษ์โบราณสถานและธรรมชาติจำต้องผนึกกำลังกันโดยพร้อมเพรียง