2ข. การแสดงสินค้าฉลองร้อยปีของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ฟิลาเดลเฟีย

 

เครื่องราชบรรณาการแก่สหรัฐอเมริกา

สถาบันสมิธโซเนียน – ห้องนิทรรศการ 2

หน้าสุครีบ (สุครีพ)

ของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯี่ 5, 1876

นิทรรศการสยาม ในงานฉลองครบรอบ 100 ปี ประเทศสหรัฐอเมริกา

วัสดุ เปเปอร์มาเช่ เขียนสี ประดับกระจก และแก้ว

สูง 58 ซม.กว้าง 26 ซม. ลึก 24 ซม. h

USNM # 27377 (54233)

ภานหมากถมตะทอง มีเครื่องใน (พาน)

ของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ , ค.ศ.1876

นิทรรศการสยาม ในงานฉลองครบรอง 100 ปี ประเทศสหรัฐอเมริกา

วัสดุ เครื่องถม (เงิน เงินผสม และทอง)

USNM #s: 27153, 27154, 27155, 27156, 27157, 27158

ชุดเชี่ยนหมากถมปัด

ของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ, 1876

นิทรรศการสยาม ในงานฉลองครบรอง 100 ปี ประเทศสหรัฐอเมริกา

วัสดุ ทองแดงเคลือบสี

ของนำเข้าจากประเทศจีน

USNM #s: 27271, 27272, 27273, 27274, etc. (6 pieces)

หีบพระธรรมประดับมุก สำหรับเก็บพระไตรปิฎก

ของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ , ค.ศ.1876

นิทรรศการสยาม ในงานฉลองครบรอบ 100 ปี ประเทศสหรัฐอเมริกา 

วัสดุ ไม้ ลงรัก ประดับมุก

แผนกมนุษยวิทยา เลขทะเบียนวัตถุ: E27123

กว้าง 10 ซม. ยาว 62.5 ซม. สูง 11.5 ซม.

บาตรพระ ฝาบาตรประดับตราแผ่นดินสยาม พร้อมขารองบาตร

วัสดุ ไม้ ลงรัก ประดับมุก

แผนกมนุษยวิทยา เลขทะเบียนวัตถุ: E27266

สูง 30 ซม.

ฝาบาตรประดับตราแผ่นดินสยาม พร้อมขารองบาตร

วัสดุ ไม้ ลงรัก ประดับมุก

แผนกมนุษยวิทยา เลขทะเบียนวัตถุ: E27266

สูง 30 ซม.

ย่ามพระ บาตรพระ พร้อมฝาบาตรประดับตราประจำแผ่นดินสยาม และขารองบาตร

ของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ, ค.ศ. 1876

นิทรรศการสยาม ในงานฉลองครบรอบ 100 ปี ประเทศสหรัฐอเมริกา

แผนกมนุษยวิทยา เลขทะเบียนวัตถุ: E27266, E27270

ย่ามพระ ความสูงของตัวย่าม 61 ซม. หน้ากว้าง 48 ซม. ปากย่ามกว้าง 84 ซม.

เรือเหรา

ของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ, ค.ศ.1876

นิทรรศการสยาม ในงานฉลองครบรอบ 100 ปี ประเทศสหรัฐอเมริกา

แผนกมนุษยวิทยา เลขทะเบียนวัตถุ: E160267

สูง 106 ซม. กว้าง 7.8 ซม.

เรือเหรา

ของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ, ค.ศ.1876

นิทรรศการสยาม ในงานฉลองครบรอบ 100 ปี ประเทศสหรัฐอเมริกา

แผนกมนุษยวิทยา เลขทะเบียนวัตถุ: E160267

สูง 106 ซม. กว้าง 7.8 ซม.

เรือกระบี่ปราบเมืองมาร

ของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ, ค.ศ.1876

นิทรรศการสยาม ในงานฉลองครบรอบ 100 ปี ประเทศสหรัฐอเมริกา

แผนกมนุษยวิทยา เลขทะเบียนวัตถุ : E27332 (160282)

สูง 120 ซม. กว้าง 8.3 ซม.

เรือกระบี่ปราบเมืองมาร

ของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ, ค.ศ.1876

นิทรรศการสยาม ในงานฉลองครบรอบ 100 ปี ประเทศสหรัฐอเมริกา

แผนกมนุษยวิทยา เลขทะเบียนวัตถุ : E27332 (160282)

สูง 120 ซม. กว้าง 8.3 ซม.

เรือครุฑ

ของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ , ค.ศ.1876

นิทรรศการสยาม ในงานฉลองครบรอบ 100 ปี ประเทศสหรัฐอเมริกา

แผนกมนุษยวิทยา เลขทะเบียนวัตถุ : E27335 (160290)

สูง 109 ซม. กว้าง 8.4 ซม. 109 ซม.

ตะลุง นางเมขลา

ของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า, ค.ศ.1876

นิทรรศการสยาม ในงานฉลองครบรอบ 100 ปี ประเทศสหรัฐอเมริกา

เครื่องหนังทาสี

ของนำเข้าจากปรเทศจีน

แผนกมนุษยวิทยา เลขทะเบียนวัตถุ : E27210 (T1377A)

สูง 30 ซม. กว้าง 21 ซม.

เครื่องดนตรี

เครื่องดนตรี

เครื่องดนตรี

ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการแสดงสินค้าฉลองร้อยปีของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ฟิลาเดลเฟียใน ปี ค.ศ.1876ในงานครั้งนั้น สามารถรวบรวมศิลปวัตถุ และ ผลิตภัณฑ์ได้มากกว่า 900 รายการ มีมูลค่าถึง 96,000 เหรียญสหรัฐ (ในปี ค.ศ.1875) ประกอบด้วยเครื่องยศต่าง ๆ เป็นสำคัญ

สิ่งของที่จัดแสดงมีทั้งศิลปวัตถุตามแบบโบราณกาล ศาสนวัตถุอาทิ เครื่องใช้ของพระภิกษุสงฆ์ พระราชลัญจกรประจำรัชกาล หุ่นจำลอง พระราชรถ เรือพระราชพิธี และยังมี หนังใหญ่จากเรื่อง รามเกียรติ์ และหัวโขนต่าง ๆ พร้อม เครื่องดนตรีประกอบ การแสดง

นอกจากนี้ยังมีสิ่งของพื้นบ้านที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และผลิตผลทางการเกษตร เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ของใช้ประจำบ้าน เครื่องแต่งกาย เครื่องมือเลี้ยงสัตว์ เครื่องจักสาน เครื่องมือการทำงานไม้และโลหะ เครื่องมือการทำงานศิลปะ และแกะสลัก อุปกรณ์จับปลา เสื่อ เครื่องปั้นดินเผา และเครื่องบรรณาการในอดีต เช่น ไม้มีค่า แร่ธาตุและผลิตผลทางเกษตรกรรม ประกอบด้วย เมล็ดข้าว 66 รายการ แสดงให้เห็นการเติบโตของเมล็ดข้าวในระยะต่าง ๆ

เนื่องจากผลิตผลเหล่านี้ไม่ทนทานจึงไม่มีสิ่งเหล่านี้เหลือไว้ให้ชม แม้แต่ยาสูบ เมล็ดข้าว หรือกลดที่ทำจากไหม สิ่งของที่ยังเหลืออยู่ได้รับการเก็บรักษาเพื่อการศึกษาค้นคว้า ที่สถาบันสมิธโซเนียนตั้งแต่ปี ค.ศ.1989 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “มรดกไทย” (Heritage of Thailand)

ห้องนิทรรศการ 2