การเสวนาเรื่อง พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 : ที่รกร้างว่างเปล่า “ไร้ประโยชน์” จริงหรือ?

แผนกพิทักษ์มรดกสยาม มีความยินดีที่จะเรียนให้ทราบว่า เราจะจัดการเสวนาเรื่อง พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 : ที่รกร้างว่างเปล่า “ไร้ประโยชน์” จริงหรือ? ขึ้นในเดือนพฤศจิกายนศกนี้

การเสวนาครั้งนี้มุ่งศึกษาผลกระทบอันเป็นผลมาจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นที่ทรงคุณค่าด้านความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม

โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์มรดกสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม เศรษฐศาสตร์ และกฎหมาย จะร่วมพูดคุยกันเพื่อตอบคำถามว่า “สังคมไทยจะสร้างกลไกทางกฎหมายที่ตระหนักถึงคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างในครอบครองส่วนบุคคล ให้เทียบเท่ากับคุณค่าด้านเศรษฐกิจได้อย่างไร?”

การเสวนาครั้งนี้จะจัดขึ้น ณ หอประชุมสยามสมาคมฯ ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 09.00-15.15น.

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยขอความร่วมมือทุกท่านลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน QR code ด้านขวา

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยากรและลำดับกิจกรรม ได้ที่ https://bit.ly/3sLWXiV

*การเสวนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดกิจกรรม AGENDA 2022·23: ภูมิทัศน์วัฒนธรรมกับการพัฒนาอันยั่งยืน  โดยแผนกพิทักษ์มรดกสยามจัดขึ้นเพื่อชี้ให้เห็นว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน นักอนุรักษ์แหล่งมรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติจำต้องผนึกกำลังกันโดยพร้อมเพรียง

 

วันและเวลา

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565

เวลา 09.00-15.15 น.

สถานที่

หอประชุมสยามสมาคมฯ

(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

กำหนดการ

https://bit.ly/3sLWXiV

ขอความร่วมมือทุกท่านลงทะเบียนผ่าน https://bit.ly/3g6RjVz