คลังสรรพ (The Siam Society Literary Lounge) เปิดคลังเอกสารหายากจากห้องสมุดสยามสมาคมฯ ครั้งที่ 6 

ห้องสมุดสยามสมาคมฯ กำหนดจัดกิจกรรม The Siam Society Literary Lounge ชุด “คลังสรรพ: เปิดคลังเอกสารหายากจากห้องสมุดสยามสมาคมฯ” ครั้งที่ 6 เรื่อง“ฝรั่งมองอยุธยา: บันทึกต่างชาติสมัยศตวรรษที่ 17-18 ในห้องสมุดสยามสมาคมฯ” ในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น.

ขอเชิญท่านผู้สนใจร่วมสนทนากับศาสตราจารย์พิเศษ ดร. พิริยะ ไกรฤกษ์ เมธีวิจัยอาวุโส สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ พร้อมสำรวจเอกสารบันทึกการเดินทางของชาวยุโรปผู้มาเยือนกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งคริสต์ศตวรรษที่ 18 ที่เก็บรักษาไว้ ณ ห้องหนังสือหายาก ห้องสมุดสยามสมาคม

ตัวอย่างเช่น Voyage de Siam, des peres jesuites, envoyez par le roy aux Indes & a la Chine ของบาทหลวง Tachard (1686), Relation de l’ambassade de Mr. le Chevalier de Chaumont à la Cour du Roy de Siam ของ Chevalier de Chaumont (1687), และ Du royaume de Siam ของ La Loubere (1691) *จำกัดจำนวนผู้ร่วมการเสวนาเพียง 30 คนเท่านั้น

The Siam Society Library is delighted to extend this invitation to all interested parties to a special event “The Siam Society Literary Lounge”, a discussion on interesting aspects from resources in The Siam Society Library.

This month, Professor Emeritus Dr Piriya Krairiksh, Senior Research Scholar in History of Art, will lead a discussion based on travel documents written by European visitors to Ayutthaya in the 17th and 18th century from the Rare Book Collection in The Siam Society Library. This event will be conducted in Thai and will be reserved for only 30 participants.   

Date and time:

Saturday, 28 October 2023

14:00 – 16:00

Venue: