คลังสรรพ (The Siam Society Literary Lounge) เปิดคลังเอกสารหายากจากห้องสมุดสยามสมาคมฯ ครั้งที่ 4 

ห้องสมุดสยามสมาคมฯ กำหนดจัดกิจกรรม The Siam Society Literary Lounge ชุด “คลังสรรพ: เปิดคลังเอกสารหายากจากห้องสมุดสยามสมาคมฯ” ครั้งที่ 4 เรื่อง “สาส์นจากศิลป์: เรียนเรื่องพืชผ่านภาพวาดพฤกษศาสตร์” ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น.

ขอเชิญร่วมกันค้นหาข้อความทางพฤกษศาสตร์ที่แฝงอยู่ในภาพวาดพืชพรรณ จากหนังสือและเอกสารหายากในห้องสมุดสยามสมาคมฯ เมื่อการบันทึกข้อมูลนำไปสู่การส่งสาส์นผ่านศิลปะ เพื่อกระตุ้นให้เราตระหนักถึงความงามและความสำคัญของพืช

โดยวิทยากร ดร.ฉัตรทิพย์ รอดทัศนา อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิลปินและผู้สอนวิชาการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ (scientific illustration)  *จำกัดจำนวนผู้ร่วมการเสวนาเพียง 30 คนเท่านั้น

The Siam Society Library is delighted to extend this invitation to all interested parties to a special event “The Siam Society Literary Lounge”, a discussion on interesting aspects from resources in The Siam Society Library.

This month, Dr Chadtip Rodtassana will lead a discussion about hidden messages in botanical illustrations from rare books and documents in The Siam Society Library. This event will be conducted in Thai and will be reserved for only 30 participants.

Date and time:

Saturday, 26 August 2023

14:00 – 16:00

Venue: