คลังสรรพ (The Siam Society Literary Lounge) เปิดคลังเอกสารหายากจากห้องสมุดสยามสมาคมฯ ครั้งที่ 3 

ห้องสมุดสยามสมาคมฯ กำหนดจัดกิจกรรม The Siam Society Literary Lounge ชุด “คลังสรรพ: เปิดคลังเอกสารหายากจากห้องสมุดสยามสมาคมฯ” ครั้งที่ 3 เรื่อง “Bangkok 60s เสน่ห์เมืองกรุงในยุคสงครามเย็น” ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น.

ขอเชิญร่วมฟังการสนทนาเกี่ยวกับแง่มุมที่น่าสนใจจากหนังสือนำเที่ยวกรุงเทพฯ ในยุคสงครามเย็น ซึ่งนับเป็นหมุดหมายหนึ่งของการเริ่มต้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย ร่วมชมภาพโฆษณากรุงเทพฯ ในฐานะศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่สมัยสงครามเย็นจนถึงปัจจุบัน

โดยวิทยากร คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์ นักแปล นักประวัติศาสตร์ และนักจัดการพิพิธภัณฑ์ ร่วมสนทนาโดย จิรบดี เตชะเสน บรรณารักษ์กิตติมศักดิ์ของสยามสมาคมฯ

*จำกัดจำนวนผู้ร่วมการเสวนาเพียง 30 คนเท่านั้น

The Siam Society Library is delighted to extend this invitation to all interested parties to a special event “The Siam Society Literary Lounge”, a discussion on interesting aspects from resources in The Siam Society Library.

This month, Kunakorn Vanitviroon will lead a discussion about the interesting aspects from guidebooks to Bangkok during the Cold War. View advertising materials that present Bangkok as a centre of tourism from the Cold War until now. This event will be conducted in Thai and will be reserved for only 30 participants.

Date and time:

Saturday, 22 July 2023

14:00 – 16:00

Venue: