3ข. ของพระราชทานจากไทยในสมัยพระมหาปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ

 

เครื่องราชบรรณาการแก่สหรัฐอเมริกา

สถาบันสมิธโซเนียน – ห้องนิทรรศการ 3

พระไตรปิฎก

ของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ, ค.ศ.1893

วัสดุ ปกสีดำ ลงรัก ปิดทอง

ตัวเล่มทำจากใบลาน

ยาว 58 ซม. กว้าง 15 ซม. หนา 6 ซม.

USNM # 336880

ชุดตะกร้าขนาดเล็ก

ของพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, ค.ศ.1982

USNM #s: E421961, E421962, E421963, E421964

พระมาลัยสูตร

ของขวัญของแผ่นดิน ค.ศ.1966

ในโอกาสครอบรอบ 200 ปี ชาตกาลของนายเจมส์ สมิธสัน ผู้ก่อตั้งสถาบันสมิธโซเนียน

วัสดุ สมุดข่อย เขียนสี

แผนกมนุษยวิทยา เลขทะเบียนวัตถุ: E404342

สถาบันกษัตริย์ไทยยังคงมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่ความรู้ทางพุทธศาสนาเรื่อยมามาจนปัจจุบัน หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน และห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา และทั่วโลกยังคงมีหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในภาษาบาลี และภาษาไทยที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงพระราชทานมา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายน ค.ศ.1960 และได้พระราชทานชุดเครื่องดนตรีไทยแก่หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน และได้พระราชทานช้างศึกเป็นไม้สักแกะสลักแก่ประธานาธิบดี ดไวทดี.ไอเซ็นฮาวร์ ช้างศึกไม้สักเชือกนี้ปัจจุบันตั้งอยู่ที่หอสมุดประธานาธิบดีไอเซ็นฮาวร์ ในเมืองอะบีลีน รัฐแคนซัส ต่อมาได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในปี ค.ศ.1967 ก็ได้พระราชทานชุดเครื่องเขียนถมทอง และพานถมทองแก่ประธานาธิบดี ลินดอน บี. จอห์นสัน ปัจจุบันชุดเครื่องถมทองนี้เก็บรักษาอยู่ ณ หอสมุดประธานาธิบดี ลินดอน บี.จอห์นสัน รัฐเท็กซัส

ในปี ค.ศ.1981 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถได้พระราชทานชุดเครื่องจักสาน งานฝีมือของสมาชิกมูลนิธิศิลปาชีพในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้แก่ สถาบันสมิธโซเนียน ในการเสด็จฯเยี่ยมพิพิธภัณฑ์ประวัติมนุษยวิทยาแห่งชาติ ที่สถาบันสมิธโซเนียน ในปี ค.ศ.1995 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้พระราชทานหุ่นจำลองเรือพระราชพิธีสุพรรณหงษ์ และภาพปักจากภาพเขียนฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งหุ่นจำลองเรือสุพรรณหงษ์และภาพปักดังกล่าว ล้วนเป็นผลงานของสมาชิกมูลนิธิศิลปาชีพฯ ของพระราชทานเหล่านี้แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม และงานฝีมืออันประณีตของชนชาวไทย

ห้องนิทรรศการ 3