คลังสรรพ (The Siam Society Literary Lounge)
เปิดคลังเอกสารหายากจากห้องสมุดสยามสมาคมฯ ครั้งที่ 1 

ห้องสมุดสยามสมาคมฯ กำหนดจัดกิจกรรม The Siam Society Literary Lounge ชุด “คลังสรรพ: เปิดคลังเอกสารหายากจากห้องสมุดสยามสมาคมฯ” ครั้งที่ 1 เรื่อง “เอกสาร กาลเวลา และยุคสมัย” ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น.

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายและสนทนาแง่มุมที่น่าสนใจจากบันทึกการประชุมของคณะกรรมการสยามสมาคมฯ (The Minute Books of the Council of The Siam Society) เอกสารที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำแห่งโลก (Memory of the World) ขององค์การยูเนสโก (UNESCO) โดยวิทยากร ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ดำเนินรายการและร่วมสนทนาโดย จิรบดี เตชะเสน บรรณารักษ์กิตติมศักดิ์ของสยามสมาคมฯ โดยจำกัดจำนวนผู้ร่วมการเสวนาเพียง 30 คนเท่านั้น

The Siam Society Library is delighted to extend this invitation to all interested parties to a special event “The Siam Society Literary Lounge”, a discussion on interesting aspects from resources in The Siam Society Library. This month Professor Tongthong Chandransu will talk about the Minute Books of the Council of The Siam Society, documents that have been registered as Memory of the World by UNESCO. This event will be conducted in Thai and will be reserved for only 30 participants.

Date and time:

Saturday, 27 May 2023

14:00 – 16:00

Venue:

The Siam Society Library

Registration:

Click here