Back to Lectures

เรื่องเล่าของเหล่าเทพ : จากธรรมชาติ สู่ จินตนาการ และความเชื่อ | บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์

About this lecture

เทพ : อุปลักษณ์ของธรรมชาติ
จากจินตนาการของมวลมนุษย์ที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติ  ทั้งที่เอื้ออารีต่อชีวิตและน่าสะพรึงกลัวก่อกำเนิดเป็นนิทานปรัมปราที่เล่าสู่กันมา  ถึงเทพแห่งแสงสว่างและความมืด  เทพแห่งสายฟ้า   ลมฝน เทวีแห่งสายน้ำ  เทพแห่งท้องทะเลและขุนเขา  ไฟและความตาย

ทวยเทพแห่งยอดเขาและสรวงสวรรค์
จากจิตสำนึกส่วนรวมที่คล้ายคลึงกันทุกกลุ่มชน ขยายสู่เรื่องราวของเหล่าเทวะและเทวี  ที่ประทับบนยอดเขาสูง มีลีลาชีวิตและพฤติกรรม ทำนองเดียวกับมนุษย์ในสังคมที่ซับซ้อน  เรื่องราวของความน่าเกรงขาม  ความเศร้าสลด  ความน่าขบขัน และความเกี่ยวพันกับมนุษย์

เทพในคัมภีร์และวรรณคดี : พราหมณ์ และ พุทธ
จากตำนานเก่าแก่เกี่ยวกับเรื่องราวและฤทธิ์อำนาจของเหล่าเทพ นำไปสู่ความเชื่อ พิธีกรรม ในสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย และถ่ายทอดต่อมาเป็นวรรณกรรมในรูปของคัมภีร์ศาสนา  เทพปกรณัม และเรื่องเล่าศักดิ์สิทธิ์  ตลอดจนศิลปะที่เกี่ยวเนื่อง

ขอพระเอย            ขอพระตรีศุลี

พระจักรปาณี                  และบิดามหา

สามพระองค์                     จงพิทักษ์ราชา

(บทละครดึกดำบรรพ์ เรื่อง คาวี)

About the speaker

..สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ (อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เป็นผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ ศุมา สถาบันภาษาและวัฒนธรรม อาจารย์สุวรรณามีความสนใจและเชี่ยวชาญด้านภาษาไทย วรรณกรรมปัจจุบันและวรรณกรรมวิจารณ์ มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตเป็นพิเศษ

When

Postponed

Where

ห้องบรรยาย ชั้น 4 สยามสมาคมฯ

Admission

ไม่มีค่าใช้จ่าย

For more information, please contact

โทร. 02-661-6470-3 ต่อ 203
หรือติดต่อผ่านอีเมล pinthip@thesiamsociety.org

สยามสมาคมฯ จำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าฟังการบรรยายเพียง 50 ท่าน เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม หากท่านต้องการเข้ารับฟังการบรรยายนี้ กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าทางอีเมลหรือโทรศัพท์

More upcoming lectures