อโศกรามา: สำรวจภูมิทัศน์วัฒนธรรมกรุงเทพฯ ผ่านภาพยนตร์เก่าจากหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

อโศกรามา: สำรวจภูมิทัศน์วัฒนธรรมกรุงเทพฯ ผ่านภาพยนตร์เก่าจากหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

อโศกรามา: สำรวจภูมิทัศน์วัฒนธรรมกรุงเทพฯ ผ่านภาพยนตร์เก่าจากหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  แผนกพิทักษ์มรดกสยาม สยามสมาคมฯ ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการฉายภาพยนตร์เก่าในการดูแลของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ที่ปรากฏทัศนียภาพของกรุงเทพมหานครในอดีตตั้งแต่ราว พ.ศ. 2470...
การเสวนา Asia Heritage Series EP.2 “กรุงเทพสู้ชีวิต”

การเสวนา Asia Heritage Series EP.2 “กรุงเทพสู้ชีวิต”

การเสวนา Asia Heritage Series EP.2 “กรุงเทพสู้ชีวิต” การพัฒนาชุมชนเมืองถือเป็นส่วนสาคัญของความเจริญในทวีปเอเชียที่ครอบคลุมประเทศต่าง ๆ ตั้งแต่ในตะวันออกกลางแผ่ขยายไปจนถึงแดนอาทิตย์อุทัย...
การเสวนาเรื่อง พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 : ที่รกร้างว่างเปล่า “ไร้ประโยชน์” จริงหรือ?

การเสวนาเรื่อง พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 : ที่รกร้างว่างเปล่า “ไร้ประโยชน์” จริงหรือ?

การเสวนาเรื่อง พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 : ที่รกร้างว่างเปล่า “ไร้ประโยชน์” จริงหรือ? แผนกพิทักษ์มรดกสยาม มีความยินดีที่จะเรียนให้ทราบว่า เราจะจัดการเสวนาเรื่อง พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 : ที่รกร้างว่างเปล่า...
Synopsis of Sabah Cultural Dances

Synopsis of Sabah Cultural Dances

H Back to Performances Come experience Sabah’s rich cultural heritage and unique way of life expressed through a series of dances by various ethnic groups!   Programme: MTA, Ethnic Community & District: Malaysia Sumazau, Ethnic Community: KadazanDusun Kuda...