เลือกหน้า
แผนที่โบราณของไทยสองชิ้น ณ หอสมุดรัฐสภา สหรัฐอเมริกา

แผนที่โบราณของไทยสองชิ้น ณ หอสมุดรัฐสภา สหรัฐอเมริกา

H Back to Lectures แผนที่โบราณของไทยสองชิ้น ณ หอสมุดรัฐสภา สหรัฐอเมริกา About the speaker When Where Admission For more information, please contact More upcoming lectures World Heritage in Danger Lectures Find out more Thursday, 30 May 2024 at 19:00 World Heritage in...
The Siam Society Literary Lounge:“อ่านชาดกในมุมมองวรรณกรรมกับสังคม”

The Siam Society Literary Lounge:“อ่านชาดกในมุมมองวรรณกรรมกับสังคม”

The Siam Society Literary Lounge ครั้งที่ 1/2024 เรื่อง “อ่านชาดกในมุมมองวรรณกรรมกับสังคม” ห้องสมุดสยามสมาคมฯ มีกำหนดจัดกิจกรรม The Siam Society Literary Lounge ครั้งที่ 1/2024 เรื่อง “อ่านชาดกในมุมมองวรรณกรรมกับสังคม” ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 – 16.00...
The Five Oldest Thai Poems: Love, Loss and Landscape

The Five Oldest Thai Poems: Love, Loss and Landscape

H Back to Lectures The Five Oldest Thai Poems: Love, Loss and Landscape About the speaker When Where Admission For more information, please contact More upcoming lectures World Heritage in Danger Lectures Find out more Thursday, 30 May 2024 at 19:00 World Heritage in...
The Siam Society Literary Lounge คลังสรรพ: เปิดคลังเอกสารหายากจากห้องสมุดสยามสมาคมฯ ครั้งที่ 8

The Siam Society Literary Lounge คลังสรรพ: เปิดคลังเอกสารหายากจากห้องสมุดสยามสมาคมฯ ครั้งที่ 8

คลังสรรพ (The Siam Society Literary Lounge) เปิดคลังเอกสารหายากจากห้องสมุดสยามสมาคมฯ ครั้งที่ 8  ห้องสมุดสยามสมาคมฯ กำหนดจัดกิจกรรม The Siam Society Literary Lounge ชุด “คลังสรรพ: เปิดคลังเอกสารหายากจากห้องสมุดสยามสมาคมฯ” ครั้งที่ 8 เรื่อง “จากมะนิลาสู่กรุงศรีฯ:...
The Siam Society Literary Lounge คลังสรรพ: เปิดคลังเอกสารหายากจากห้องสมุดสยามสมาคมฯ ครั้งที่ 7

The Siam Society Literary Lounge คลังสรรพ: เปิดคลังเอกสารหายากจากห้องสมุดสยามสมาคมฯ ครั้งที่ 7

คลังสรรพ (The Siam Society Literary Lounge) เปิดคลังเอกสารหายากจากห้องสมุดสยามสมาคมฯ ครั้งที่ 7  ห้องสมุดสยามสมาคมฯ กำหนดจัดกิจกรรม The Siam Society Literary Lounge ชุด “คลังสรรพ: เปิดคลังเอกสารหายากจากห้องสมุดสยามสมาคมฯ” ครั้งที่ 7 เรื่อง “ความเคลื่อนไหวในหน้ากระดาษ:...