เลือกหน้า

คลังสรรพ (The Siam Society Literary Lounge) เปิดคลังเอกสารหายากจากห้องสมุดสยามสมาคมฯ ครั้งที่ 8 

ห้องสมุดสยามสมาคมฯ กำหนดจัดกิจกรรม The Siam Society Literary Lounge ชุด “คลังสรรพ: เปิดคลังเอกสารหายากจากห้องสมุดสยามสมาคมฯ” ครั้งที่ 8 เรื่อง “จากมะนิลาสู่กรุงศรีฯ: บันทึกการเดินทางคณะราชทูตบุสตามันเต ปี 1718” วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น.

ร่วมพูดคุยกับ ดร. เปี่ยมศักดิ์ หงส์จำรัสศิลป์ เรื่องบันทึกการเดินทางของคณะราชทูตสเปนจากหมู่เกาะฟิลิปปินส์ที่เข้ามายังสยามเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าท้ายสระ ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม ค.ศ. 1718 ซึ่งปรากฏในหนังสือหายากของห้องสมุดสยามสมาคมฯ เรื่อง Una embajada española a Siam en el siglo XVIII (1952) ของ José Díaz de Villegas ตีพิมพ์ ณ กรุงมาดริด ในสมัยการปกครองของนายพลฟรังโก (ค.ศ. 1939 – 1975)

พร้อมชมเอกสารบันทึกการเดินทางอื่นๆ จากหอจดหมายเหตุอินดีส (Archivo General de Indias) ประเทศสเปน ซึ่งเก็บรวบรวมเอกสารประวัติเกี่ยวกับการปกครองของจักรวรรดิสเปนในทวีปอเมริกาและหมู่เกาะฟิลิปปินส์  *จำกัดจำนวนผู้ร่วมการเสวนาเพียง 30 คนเท่านั้น

The Siam Society Library is delighted to extend this invitation to all interested parties to a special event “The Siam Society Literary Lounge”, a discussion on interesting aspects from resources in The Siam Society Library.

Dr. Piemsak Hongjamrassilp will lead a discussion about a memoir of the Spanish diplomatic missions from the Philippine Islands to the Kingdom of Siam from April to August 1718 during the reign of King Thaisa. The document was published in Una embajada española a Siam en el siglo XVIII (1952) by José Díaz de Villegas under the Franco Regime (1939 – 1975), a copy of which is held at The Siam Society Library.

*This event will be conducted in Thai and will be reserved for only 30 participants.

Date and time:

Saturday, 2 December 2023

14:00 – 16:00

Venue: