เลือกหน้า

คณะกรรมการฯ

       นายกสยามสมาคมในอดีตและปัจจุบัน

กิจการของสยามสมาคมได้รับการบริหารและกำกับดูแลโดยคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยนายกสมาคม และกรรมการที่ได้รับเลือกในการประชุมสามัญประจำปีจากสมาชิกสามัญและสมาชิกสามัญที่มีคะแนนเสียง โดยกรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งวาระสองปี

คณะกรรมการสยามสมาคมฯ (พ.ศ. 2565-2567)

President
Mrs Bilaibhan Sampatisiri 

Vice Presidents
Dr Weerachai Nanakorn
Mrs Somlak Charoenpot
Mr Suraya Supanwanich

Leader, Natural History Section
Dr Weerachai Nanakorn

Honorary Treasurer
Mr Suraya Supanwanich

Honorary Secretary
Mrs Somlak Charoenpot

Honorary Librarian
Dr Chirabodee Tejasen

Honorary Editor, JSS
Dr Christopher Baker

Honorary Editor, NHBSS
Dr Prachya Musikasinthorn

 Members of Council
Mrs Pimpraphai Bisalputra
                          Mrs Somlak Charoenpot                                               Mrs Chulamanee Chartsuwan                     Mr Visanu Euarchukiati
Mrs Anne Fulgham
Prof Dr Frank Hoffman
Mr Wisoot Karnchanapunyapong
Dr Gregory Kourilsky
Asst Prof Pipad Krajaejun
Ms Camille Ma
                       Mr Thweep Rittinaphakorn                          Mr James Stent
Dr Pusadee Tamthai