เลือกหน้า

สมาชิกกิตติมศักดิ์

สมาชิกกิตติมศักดิ์เหล่านี้ เป็นบุคคลผู้มีชื่อเสียงและคุณูปการในทางศิลปะ มนุษยศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ และสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติจากสมาคมฯ

 รายชื่อสมาชิกกิตติมศักดิ์

Prof Prawase Wasi (1985)
HE Mr Anand Panyarachun (1992)
Somdet Phra Buddhakosajan (1995)
Mrs Virginia di Crocco (1995)
Mr Henri Pagau-Clarac (1995)
Mr Term Meetem (1995)
Prof William Klausner (2000)
Dr Pierre Pichard (2000)
Thanpuying Putrie Viravaidya (2000)
Mr Euayporn Kerdchouay (2001)
Dr Warren Y Brockelman (2002)
Dr Piriya Krairiksh (2002)
Dr Sumet Jumsai (2002)
Dr Chetana Nagavajara (2004)
Dr Tej Bunnag  (2004)
Dr Peter Skilling (2010)
Prof Barend Jan Terwiel (2020)
                                                                                   Dr Christopher John Baker (2021)                                                                                  Dr Weerachai Nanakorn (2022)