เลือกหน้า

มีส่วนร่วมกับเรา

การเข้าร่วมเป็นสมาชิก

นอกเหนือจากสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆจากการเป็นสมาชิกแล้วนั้น สมาชิกทุกคนยังสามารถเป็นพลังสำคัญในการช่วยให้เราดำเนินงานตามภารกิจในการส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ทางด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ และวรรณคดี ในฐานะองค์กรวัฒนธรรมชั้นนำของประเทศไทย

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกประเภทตลอดชีพและรายปี

  • สิทธิ์ในการเข้าใช้ห้องสมุดและการยืมหนังสือทั่วไป
  • สิทธิ์ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือนคำเที่ยง
  • สิทธิ์ในการเข้าฟังบรรยาย
  • สิทธิ์ในการสำรองที่นั่งทริปศึกษาสัญจร
  • ส่วนลดค่าเข้าชมคอนเสิร์ตและการแสดง
  • ส่วนลดค่าเช่าพื้นที่และการซื้อหนังสือที่จัดพิมพ์โดยสมาคมฯ
  • สิทธิ์ในการรับรายงานประจำปี
  • สิทธิ์ในการรับวารสารสยามสมาคมฯ (JSS) 
  • สิทธิ์ในการรับวารสาร Natural History Bulletin of the Siam Society (NHBSS)

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกประเภทนักศึกษา

สิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับสมาชิกประเภทตลอดชีพและรายปี อย่างไรก็ตามสมาชิกที่เป็นนักศึกษาจะไม่สามารถยืมหนังสือจากห้องสมุดและไม่สามารถออกเสียงในการประชุมสามัญประจำปีได้ สมาชิกนักศึกษาสามารถรับวารสาร JSS และ NHBSS ได้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

อัตราค่าสมาชิก

สมาชิกตลอดชีพ

50,000 บาท
(โอนชำระจากต่างประเทศ 50,000 บาท)

สมาชิกรายปี

3,500 บาท ต่อปี (annual for individuals with an address in Thailand)

THB 4,000 (annual for individuals with an overseas address)

สมาชิกนักศึกษา

500 บาท ต่อปี
(ถึงระดับปริญญาตรี)

ใบสมัครสมาชิก

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

การชำระเงิน

ท่านสามารถชำระค่าสมาชิกโดยการโอนเงิน เข้ามาที่บัญชีสยามสมาคมฯ ธนาคาร ทหารไทยธนชาต (ttb) บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 053-2-03946-8.

สำหรับใบเสร็จรับเงิน กรุณา ส่งสำเนาการชำระเงินมาที่ คุณสุพรัตน์ โดยอีเมล: supharat@thesiamsociety.org หรือโทรสาร: + 66 2 258 3491