เลือกหน้า

มีส่วนร่วมกับเรา

การเข้าร่วมเป็นสมาชิก

นอกเหนือจากสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆจากการเป็นสมาชิกแล้วนั้น สมาชิกทุกคนยังสามารถเป็นพลังสำคัญในการช่วยให้เราดำเนินงานตามภารกิจในการส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ทางด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ และวรรณคดี ในฐานะองค์กรวัฒนธรรมชั้นนำของประเทศไทย

นักศึกษาฝึกงาน

ทางสมาคมฯยินดีพิจารณารับนักศึกษาฝึกงานเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการทำงานตรงและช่วยเพิ่มความรู้และทักษะต่างๆ

การรับบริจาค

การสนับสนุนจากผู้ที่สนใจจะช่วยให้เราสามารถดำเนินงานตามภารกิจในการส่งเสริมการศึกษาและความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และมรดกของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายรับจากการบริจาคยังช่วยสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมและการบูรณะสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของเรา อาทิเช่น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ การบรรยายการศึกษาสัญจร และการแสดง.

เงินบริจาคให้กับสมาคมฯสามารถนำไปใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีได้ตามมาตรา 47 (7) (ข) และมาตรา 79 ส่วน (8) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร ประกาศ ฉบับที่ 136

ท่านสามารถโอนเงินบริจาคให้กับสมาคมฯผ่านทาง QR code ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ ขอความกรุณานำส่งสำเนาสลิปการโอนเงินมาให้เราเพื่อดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินบริจาคต่อไป

          QR สำหรับการรับบริจาค 

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกประเภทตลอดชีพและรายปี

  • สิทธิ์ในการเข้าใช้ห้องสมุดและการยืมหนังสือทั่วไป
  • สิทธิ์ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือนคำเที่ยง
  • สิทธิ์ในการเข้าฟังบรรยาย
  • สิทธิ์ในการสำรองที่นั่งทริปศึกษาสัญจร
  • ส่วนลดค่าเข้าชมคอนเสิร์ตและการแสดง
  • ส่วนลดค่าเช่าพื้นที่และการซื้อหนังสือที่จัดพิมพ์โดยสมาคมฯ
  • สิทธิ์ในการรับรายงานประจำปี
  • สิทธิ์ในการรับวารสารสยามสมาคมฯ (JSS) 
  • สิทธิ์ในการรับวารสาร Natural History Bulletin of the Siam Society (NHBSS)

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกประเภทนักศึกษา

สิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับสมาชิกประเภทตลอดชีพและรายปี อย่างไรก็ตามสมาชิกที่เป็นนักศึกษาจะไม่สามารถยืมหนังสือจากห้องสมุดและไม่สามารถออกเสียงในการประชุมสามัญประจำปีได้ สมาชิกนักศึกษาสามารถรับวารสาร JSS และ NHBSS ได้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

อัตราค่าสมาชิก

สมาชิกตลอดชีพ

50,000 บาท
(โอนชำระจากต่างประเทศ 50,000 บาท)

สมาชิกรายปี

3,500 บาท ต่อปี
(โอนชำระจากต่างประเทศ 4,000 บาท )

สมาชิกนักศึกษา

500 บาท ต่อปี
(ถึงระดับปริญญาตรี)

ใบสมัครสมาชิก

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

การชำระเงิน

ท่านสามารถชำระค่าสมาชิกโดยการโอนเงิน เข้ามาที่บัญชีสยามสมาคมฯ ธนาคาร ทหารไทยธนชาต (ttb) บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 053-2-03946-8.

สำหรับใบเสร็จรับเงิน กรุณา ส่งสำเนาการชำระเงินมาที่ คุณสุพรัตน์ โดยอีเมล: supharat@thesiamsociety.org หรือโทรสาร: + 66 2 258 3491