เลือกหน้า

NHBSS

เกี่ยวกับวารสาร NHBSS

วารสาร NHBSS จัดพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2457 เมื่อแรกตีพิมพ์นั้นใช้ชื่อว่า The Journal of the Natural History Society of Siamโดยสมาคมดังกล่าวนั้นก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2456 ต่อมาในภายหลังได้รับการผนวกรวมเข้ากับสยามสมาคมฯ เป็นแผนกที่ว่าด้วยการศึกษาเรื่องธรรมชาติวิทยา ในปี พ.ศ. 2468ต่อมาประเด็นของบทความที่นำเสนอคลอบคลุมกว้างขึ้นรวมไปถึงหัวข้อเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ธรรมชาติ เช่น นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน ชีวภูมิศาสตร์ วิวัฒนาการและธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและชีววิทยาการอนุรักษ์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องวิสัยทัศน์ของสมาคมฯในการให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ถึงมรดกทางธรรมชาติรวมไปถึงการอนุรักษ์

โดยวารสาร NHBSS นั้น เป็นวารสารที่ผ่านการตรวจสอบในรูปแบบ peer reviewed และปรากฏอยู่ในระบบ BIOSIS Previews, Biological Abstracts, the Zoological Record และ Scopus ปัจจุบันจัดพิมพ์สองครั้งต่อปี (อ่านวารสารออนไลน์).

สมาชิกสยามสมาคมฯสามารถอ่านวารสารดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้สยามสมาคมฯยังเปิดให้บุคคลภายนอกอ่านวารสาร NHBSS ฉบับย้อนหลังได้จากเมนูด้านล่างอีกด้วย

ผู้สนใจเสนอบทความเพื่อจัดพิมพ์ในวารสาร NHBSS สามารถศึกษารายละเอียดและข้อปฏิบัติได้จากลิงค์ตามแนบ

และสามารถส่งร่างบทความมาที่ ดร. ปรัชญา มุสิกะสินธร บรรณาธิการกิตติมศักดิ์และบรรณาธิการบริหาร วารสาร NHBSS กรุณาคลิ๊กหรือ musikasinthorn@gmail.com.

กองบรรณาธิการ

 • Prachya Musikasinthorn, Honorary Editor (Editor-in-Chief) (Kasetsart University, Thailand)
 • Warren Y. Brockelman (National Biobank of Thailand, National Science and Technology Development Agency, Thailand)
 • Thanakhom Bundhitwongrut (Kasetsart University, Thailand)
 • George A. Gale (King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Thailand)
 • Hidetoshi Nagamasu (The Kyoto University Museum, Japan)
 • Dusit Ngoprasert (King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Thailand)
 • Adrian Plant (Mahasarakham University, Thailand)
 • Philip D. Round (Mahidol University, Thailand)
 • Wangworn Sankamethawee (Khon Kaen University, Thailand)
 • Tommaso Savini (King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Thailand)
 • Masanaru Takai (The Kyoto University Museum, Japan)

คณะกรรมการที่ปรึกษา

 • Kansri Boonprakorb (Ramkhamhaeng University, Thailand)
 • Visut Baimai (Mahidol University, Thailand)
 • Sarayudh Bunyavejchewin (Royal Forest Department, Thailand)
 • Stephen Elliott (Chiang Mai University, Thailand)
 • Robert W. Sites (University of Missouri, USA)
 • Sompoad Srikosamatara (Mahidol University, Thailand)

Editorial Assistant

 • Punnatut Kangrang (Department of Fisheries, Thailand)

วารสารฉบับล่าสุด

Volume 65 No. 2, December 2023

ราคาฉบับละ 300 บาท (ประเทศไทย) / 32 เหรียญสหรัฐ (ต่างประเทศ)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ pinthip@thesiamsociety.org

.

อัตราค่าสมัครสมาชิก

สมาชิกสยามสมาคมฯ ไม่มีค่าใช้จ่าย
บุคคลภายนอก ราคาฉบับละ 300 บาท (ประเทศไทย) / 32 เหรียญสหรัฐ (ต่างประเทศ)
ฉบับย้อนหลัง จำหน่ายในราคา 150 บาท / 7.50 เหรียญสหรัฐ รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

อ่านวารสาร NHBSS ฉบับย้อนหลัง