เลือกหน้า

Make a donation

การรับบริจาค

Your contribution to The Siam Society will enable us to continue to carry out our mission in promoting the study and knowledge of the cultures, history, arts, and heritage of Thailand and its neighbouring countries.

รายรับจากการบริจาคยังช่วยสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมและการบูรณะสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของเรา อาทิเช่น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ การบรรยายการศึกษาสัญจร และการแสดง.

เงินบริจาคให้กับสมาคมฯสามารถนำไปใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีได้ตามมาตรา 47 (7) (ข) และมาตรา 79 ส่วน (8) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร ประกาศ ฉบับที่ 136

ท่านสามารถโอนเงินบริจาคให้กับสมาคมฯผ่านทาง QR code ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ ขอความกรุณานำส่งสำเนาสลิปการโอนเงินมาให้เราเพื่อดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินบริจาคต่อไป

          General donation              Kamthieng House Museum Restoration