เลือกหน้า

วารสารสยามสมาคม

เกี่ยวกับวารสารสยามสมาคม

วารสารสยามสมาคม (JSS) จัดพิมพ์บทความทางวิชาการภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในหลากหลายสาขา เช่น โบราณคดี อักษรศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์วิทยา ศาสนา ภาษา วรรณคดี ศิลปะและสถาปัตยกรรม และศิลปะการแสดง 

ทางสมาคมฯ ได้จัดพิมพ์ วารสารสยามสมาคมฯ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2447 จนถึงปัจจุบัน ที่ผ่านมานับเป็นหนึ่งในวารสารทางวิชาการชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างด้วยความโดดเด่นของข้อมูลในเชิงลึก และคุณค่าทางวิชาการ

บรรณาธิการกิตติมศักดิ์ของวารสารสยามสมาคมฯ เป็นสมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ วารสารสยามสมาคม เป็นวารสารประเภท peer-reviewed มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS ของวารสารวิชาการ รวมถึงในเว็บไซต์ Thai Journals Online

ปัจจุบัน วารสารสยามสมาคม จัดพิมพ์ปีละสองครั้ง (มกราคม–มิถุนายน และ กรกฎาคม–ธันวาคม) เผยแพร่ให้กับสมาชิกสยามสมาคมฯ ห้องสมุดพันธมิตร สถาบันต่างๆ และยังมีให้บริการกับบุคคลภายนอกอีกด้วย โดยสามารถติดต่อได้ที่ pinthip@thesiamsociety.org)

วารสารสยามสมาคมฯมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS ของวารสารวิชาการและยังได้รับการจดทะเบียนใน Thai Journals Online website ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับวารสารสยามสมาคมได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าว

การส่งร่างบทความ

ผู้สนใจสามารถส่งร่างบทความถึงบรรณาธิการกิตติมศักดิ์ เพื่อขอรับการพิจารณาการจัดพิมพ์ลงในวารสารสยามสมาคม
ที่ journal@thesiamsociety.org.

บรรณาธิการบริหาร

บรรณาธิการกิตติมศักดิ์ Chris Baker (The Siam Society, Thailand)
บรรณาธิการ Paul Bromberg (The Siam Society, Thailand)

กองบรรณาธิการ

 • Bhawan Ruangsilp (Chulalongkorn University, Thailand)
 • Volker Grabowsky (University of Hamburg, Germany)
 • Alexandra Green (British Museum, UK)
 • John Guy (Metropolitan Museum of Art, New York, USA)
 • Rachel Harrison (SOAS, UK)
 • Yoko Hayami (Kyoto University, Japan)
 • Michael Herzfeld (Harvard University, USA)
 • Patrick Jory (University of Queensland, Australia)
 • Justin T. McDaniel (University of Pennsylvania, USA)
 • Nicolas Revire (Thammasat University, Thailand)
 • Tej Bunnag (The Thai Red Cross Society, Thailand)
 • Wannasarn Noonsuk (California State University, USA)

ข้อกำหนดการส่งร่างบทความ

ข้อกำหนด (ภาษาอังกฤษ)

วารสารฉบับล่าสุด

ฉบับที่ 111.1 (ค.ศ. 2023)

1,000 บาท ต่อฉบับ
รวมค่าจัดส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ pinthip@thesiamsociety.org

อ่านวารสาร

 

อัตราค่าสมัครสมาชิก

สมาชิกสยามสมาคมฯ ไม่มีค่าใช้จ่าย
บุคคลภายนอก 32 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อปี
องค์กร/สถาบัน 80 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อปี

วารสารสยามสมาคม

อ่านวารสารย้อนหลัง