เลือกหน้า

วารสารสยามสมาคม

เกี่ยวกับวารสารสยามสมาคม

วารสารสยามสมาคม (JSS) จัดพิมพ์บทความทางวิชาการภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในหลากหลายสาขา เช่น โบราณคดี อักษรศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์วิทยา ศาสนา ภาษา วรรณคดี ศิลปะและสถาปัตยกรรม และศิลปะการแสดง 

Published continuously since 1904, it has become one of the leading scholarly publications in South-East Asia with its international outlook and articles of enduring value.

The Honorary Editor and Managing Editor of the JSS are appointed members of the Council of The Siam Society and edit the JSS with the help of an appointed, international editorial board.

ปัจจุบัน วารสารสยามสมาคม จัดพิมพ์ปีละสองครั้ง (มกราคม–มิถุนายน และ กรกฎาคม–ธันวาคม) เผยแพร่ให้กับสมาชิกสยามสมาคมฯ ห้องสมุดพันธมิตร สถาบันต่างๆ และยังมีให้บริการกับบุคคลภายนอกอีกด้วย โดยสามารถติดต่อได้ที่ pinthip@thesiamsociety.org)

วารสารสยามสมาคมฯมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS ของวารสารวิชาการและยังได้รับการจดทะเบียนใน Thai Journals Online website ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับวารสารสยามสมาคมได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าว

การส่งร่างบทความ

Editorial matters and manuscripts can be emailed to Nicolas Revire, Managing Editor, JSS at: journal@thesiamsociety.org.

Editorial Team

Honorary Editor: ML Pattaratorn Chirapravati
Managing Editor: Nicolas Revire
Senior Consultant: Chris Baker
Text Editor: Leedom Lefferts
Layout Designer: Naphatsnan Revire

กองบรรณาธิการ

• Arthid Sheravanichkul (Chulalongkorn University, Thailand)
• Katherine Bowie (University of Wisconsin-Madison, USA)
• Alison Carter (University of Oregon, USA)
• Chotima Chaturawong (Silpakorn University, Thailand)
• Gregory Kourilsky (École française d’Extrême-Orient, France)
• Christian Lammerts (Rutgers University, USA)
• Paul Lavy (University of Hawai’i, USA)
• Tamara Loos (Cornell University, USA)
• Stephen A. Murphy (SOAS‒University of London, UK)
• Melody Rod-Ari (Loyola Marymount University, USA)
• Samerchai Poolsuwan (Thammasat University, Thailand)
• Nora Taylor (School of the Art Institute of Chicago, USA)
• Emilie Testard (Institut national des langues et civilisations orientales, France)
• Thanida Boowanno (Naresuan University, Thailand)
• Thissana Weerakietsoontorn (Ramkhamhaeng University, Thailand)
• Trent Walker (University of Michigan, USA)

ข้อกำหนดการส่งร่างบทความ

ข้อกำหนด (ภาษาอังกฤษ)

วารสารฉบับล่าสุด

JSS Volume 111 No. 2, 2023

1,000 บาท ต่อฉบับ
รวมค่าจัดส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ pinthip@thesiamsociety.org

อ่านวารสาร

 

อัตราค่าสมัครสมาชิก

สมาชิกสยามสมาคมฯ ไม่มีค่าใช้จ่าย
บุคคลภายนอก 32 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อปี
องค์กร/สถาบัน 80 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อปี

วารสารสยามสมาคม

อ่านวารสารย้อนหลัง