เลือกหน้า

กิจกรรมของเรา

ข่าวสาร

สยามสมาคม
ในพระบรมราชูปถัมภ์

สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรทางวัฒนธรรมของไทยที่มีขอบเขตงานระดับสากล ทำหน้าที่ส่งเสริมการศึกษา และแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของไทยและของประเทศใกล้เคียงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สยามสมาคมฯ ดำเนินงานภายใต้คติพจน์ที่ว่า “วิชชายังให้เกิดมิตรภาพ” และเปิดประตูต้อนรับผู้คนจากทุกชาติ รวมถึงผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก เข้าเยี่ยมชมสถานที่และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสยามสมาคมฯ

อ่านเพิ่มเติม

Our Involvement

We engage in and encourage the cultural activities of like-minded organisations, and on occasion, we co-organise activities and cultural advocacy campaigns.

อ่านเพิ่มเติม

Make a Donation

Your contribution to The Siam Society will enable us to continue to carry out our mission in promoting the study and knowledge of the cultures, history, arts, and heritage of Thailand and its neighbouring countries.

รายรับจากการบริจาคยังช่วยสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมและการบูรณะสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของเรา อาทิเช่น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ การบรรยายการศึกษาสัญจร และการแสดง.

อ่านเพิ่มเติม

ภายในสมาคม

ห้องสมุด

ห้องสมุดสยามสมาคมเป็นห้องสมุดเฉพาะทางด้านศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และธรรมชาติวิทยาของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ห้องสมุดของเรายังเป็นที่จัดเก็บคอลเล็กชั่นหนังสือหายากและต้นฉบับใบลานที่สำคัญมากอีกแห่งหนึ่ง ในปี พ.ศ. 2557 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยได้มอบรางวัล “ห้องสมุดเฉพาะ” ให้กับห้องสมุดสยามสมาคม

พิพิธภัณฑ์เรือนคำเที่ยงและเรือนแสงอรุณ

พิพิธภัณฑ์เรือนคำเที่ยงเป็นตัวอย่างเรือนไทยภาคเหนือแบบดั้งเดิมอันงดงาม ภายในจัดแสดงนิทรรศการชาติพันธุ์วิทยาที่แสดงถึงความเชื่อและคตินิยมดั้งเดิมของชาวล้านนา

 Kamthieng House is currently under a major restoration and is temporarily closed to the general public until further notice.

บริการให้เช่าสถานที่

ในบริเวณของสยามสมาคมฯ ประกอบไปด้วยอาคารที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น ในบรรยากาศที่สงบร่มรื่นแบบไทย เหมาะกับการจัดงานแต่งงาน งานเลี้ยงรับรอง การประชุมขนาดกลาง คอนเสิร์ต หรือกิจกรรมอื่นๆ

มีส่วนร่วมกับเรา

นอกเหนือจากสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆจากการเป็นสมาชิกแล้วนั้น สมาชิกทุกคนยังสามารถเป็นพลังสำคัญในการช่วยให้เราดำเนินงานตามภารกิจในการส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ทางด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ และวรรณคดี ในฐานะองค์กรวัฒนธรรมชั้นนำของประเทศไทย

สมัครสมาชิก