เลือกหน้า

Enjoy Our Lectures, Study Trips & Performances

Enjoy Our Lectures, Study Trips & Performances

Host a Memorable Private Function

Explore Kamthieng House Museum

สยามสมาคม
ในพระบรมราชูปถัมภ์

สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรทางวัฒนธรรมของไทยที่มีขอบเขตงานระดับสากล ทำหน้าที่ส่งเสริมการศึกษา และแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของไทยและของประเทศใกล้เคียงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สยามสมาคมฯ ดำเนินงานภายใต้คติพจน์ที่ว่า “วิชชายังให้เกิดมิตรภาพ” และเปิดประตูต้อนรับผู้คนจากทุกชาติ รวมถึงผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก เข้าเยี่ยมชมสถานที่และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสยามสมาคมฯ

เกี่ยวกับเรา

ภายในสมาคม

ห้องสมุด

ห้องสมุดสยามสมาคมเป็นห้องสมุดเฉพาะทางด้านศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และธรรมชาติวิทยาของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ห้องสมุดของเรายังเป็นที่จัดเก็บคอลเล็กชั่นหนังสือหายากและต้นฉบับใบลานที่สำคัญมากอีกแห่งหนึ่ง ในปี พ.ศ. 2557 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยได้มอบรางวัล “ห้องสมุดเฉพาะ” ให้กับห้องสมุดสยามสมาคม

พิพิธภัณฑ์เรือนคำเที่ยงและเรือนแสงอรุณ

พิพิธภัณฑ์เรือนคำเที่ยงเป็นตัวอย่างเรือนไทยภาคเหนือแบบดั้งเดิมอันงดงาม ภายในจัดแสดงนิทรรศการชาติพันธุ์วิทยาที่แสดงถึงความเชื่อและคตินิยมดั้งเดิมของชาวล้านนา

บริการให้เช่าสถานที่

ในบริเวณของสยามสมาคมฯ ประกอบไปด้วยอาคารที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น ในบรรยากาศที่สงบร่มรื่นแบบไทย เหมาะกับการจัดงานแต่งงาน งานเลี้ยงรับรอง การประชุมขนาดกลาง คอนเสิร์ต หรือกิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมของเรา

ข่าวสาร

มีส่วนร่วมกับเรา

นอกเหนือจากสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆจากการเป็นสมาชิกแล้วนั้น สมาชิกทุกคนยังสามารถเป็นพลังสำคัญในการช่วยให้เราดำเนินงานตามภารกิจในการส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ทางด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ และวรรณคดี ในฐานะองค์กรวัฒนธรรมชั้นนำของประเทศไทย

สมัครสมาชิก