เลือกหน้า

พิพิธภัณฑ์เรือนคำเที่ยง
และเรือนแสงอรุณ

พิพิธภัณฑ์เรือนคำเที่ยง

As a major restoration will be conducted to restore our beloved Kamthieng House Museum to its former glory, the museum will be temporarily closed to the general public from 30 December 2023, until further notice.

In light of this, we highly appreciate any amount of contribution towards this important project. For your convenience, donations can be made via transferring money to “THE SIAM SOCIETY” TMBThanachart Bank (ttb), Asoke Branch, Savings Account No. 053-2-03946-8 or by scanning the QR code down below.

พิพิธภัณฑ์เรือนคำเที่ยงเป็นตัวอย่างเรือนไทยภาคเหนือแบบดั้งเดิมอันงดงาม ภายในจัดแสดงนิทรรศการชาติพันธุ์วิทยาที่แสดงถึงความเชื่อและคตินิยมดั้งเดิมของชาวล้านนา

เรือนไม้สักหลังนี้สร้างขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงกลางคริศต์ศตวรรษที่ 19 บนริมฝั่งทางด้านทิศตะวันออกของแม่น้ำปิง โดย แม่แซ๊ด เหลนของเจ้าเมืองแจ้ และได้ตกทอดมาหลายชั่วอายุคนตามสายตระกูลข้างแม่ตามธรรมเนียมล้านนา ต่อมาในปี พ.ศ. 2506 นางกิมฮ้อ นิมมานเหมินท์ ผู้เป็นทายาท ได้มอบเรือนไม้สักหลังนี้ให้กับสยามสมาคมฯ โดยตั้งชื่อว่า “เรือนคำเที่ยง” ตามชื่อมารดาของตน

การรื้อเรือนขนย้ายและนำมาประกอบขึ้นใหม่ บน พื้นที่ของสยามสมาคมฯใช้เวลาทั้งสิ้นสองปี ตัวเรือนแบ่งเป็นสองส่วนเชื่อมต่อกันด้วยพื้นไม้ มีเติ๋นเรือน และทางเดินเชื่อมไปยังครัวไฟ เรือนยกพื้นสูงตั้งอยู่บนเสาไม้ หกเหลี่ยมจำนวน สามสิบหกต้น ผนังเรือนภายออกรับกับชายคา บนยอดสุดของจั่วเรือนประดับกาแล

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาฯเสด็จมาทรงเปิดพิพิธภัณฑ์เรือนคำเที่ยงอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 ภายในเรือนมีนิทรรศการเกี่ยวกับคติความเชื่อของชาวล้านนาโดยเฉพาะในด้านความสัมพันธ์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของวิถีชีวิต พิธีกรรม ศิลปะและสถาปัตยกรรม ทั้งหมด ได้รับการนำเสนอในโลกทัศน์อย่างล้านนาผ่านวัตถุ ภาพถ่าย ภาพประกอบกราฟิก และเสียง

ตลอดระยะเวลากว่าหกทศวรรษที่ผ่านมานั้น เรือนหลังนี้ได้ทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาจัดแสดงสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิมและยังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่มีส่วนร่วมกับนักเรียนนักศึกษา และผู้ที่มาเยี่ยมชมจากทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

การบริจาคสมทบทุนอนุรักษ์พิพิธภัณฑ์เรือนคำเที่ยง

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พิพิธภัณฑ์เรือนคำเที่ยงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านชาติพันธุ์วิทยาที่สำคัญสำหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจจากทั่วทุกมุมโลก ในปัจจุบันเรือนหลังนี้มีอายุ 175 ปีแล้ว สภาพของเรือนจึงชำรุดและทรุดโทรมลงตามกาลเวลา

ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นต้องได้รับการการบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่ กิจกรรมดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ทุนทรัพย์จำนวนมาก แผนการบูรณะของเราครอบคลุมงานในส่วนโครงสร้างอาคารหลัก ครัวไฟ และยุ้งข้าว รวมถึงการเปลี่ยนหลังคา หน้าแหนบ กาแล หน้าจั่ว และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมอื่น ๆ เช่น รางน้ำ แผ่นไม้ เฉลียง ระเบียง เสา พื้น และบันได

ทางสมาคมฯขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจมีส่วนร่วมในการรักษา มรดกล้านนาที่สำคัญชิ้นนี้ โดยการบริจาคทรัพย์ร่วมสมทบทุนในการอนุรักษ์ การสนับสนุนของท่านจะช่วยให้พิพิธภัณฑ์เรือนคำเที่ยงยังสามารถเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านชาติพันธุ์วิทยาต่อไปได้ในอนาคตอีกหลายสิบปีข้างหน้า

ท่านสามารถโอนเงินบริจาคให้กับสมาคมฯผ่านทาง QR code ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ ขอความกรุณานำส่งสำเนาสลิปการโอนเงินมาให้เราเพื่อดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินบริจาคต่อไป

                         การบริจาคสมทบทุนอนุรักษ์พิพิธภัณฑ์เรือนคำเที่ยง

                                       

สำรวจภาพเสมือนจริงของบริเวณพื้นที่สยามสมาคมฯและพิพิธภัณฑ์เรือนคำเที่ยงฯ

คลิ๊ก

เรือนแสงอรุณ

เรือนแสงอรุณสร้างขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเรือนไทยไม้สักแบบดั้งเดิมและเป็นตัวอย่างที่งดงามของสถาปัตยกรรมไทยภาคกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลดา รัตกสิกร ได้มอบเรือนไทยหลังนี้ให้แก่สยามสมาคมฯ เมื่อ พ.ศ. 2530 เพื่อรำลึกถึงสามีของเธอ รองศาสตราจารย์ แสงอรุณ รัตกสิกร สถาปนิกชื่อดังและอาจารย์ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์นายกกิตติมศักดิ์ของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดเรือนแสงอรุณ