เลือกหน้า

วันหยุดประจำปี 2564

ศุกร์ 1 มกราคม — วันขึ้นปีใหม่

ศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ — วันมาฆบูชา

อังคาร 6 เมษายน — วันจักรี

อังคาร 13 ถึง พฤหัสบดี 15 เมษายน — วันสงกรานต์

เสาร์ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ

พุธ 26 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา

พฤหัสบดี 3 มิถุนายน — วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เสาร์ 24 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา

พุธ 28 กรกฎาคม — วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พฤหัสบดี 12 สิงหาคม — วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

พุธ 13 ตุลาคม — วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เสาร์ 23 ตุลาคม — วันปิยมหาราช

เสาร์ 4 ธันวาคม ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ)

ศุกร์ 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

ศุกร์ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี