เลือกหน้า

1ค. ตำแหน่งฐานะของประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา

 

เครื่องราชบรรณาการแก่สหรัฐอเมริกา

สถาบันสมิธโซเนียน – ห้องนิทรรศการ 1

ผ้าปูมไทย

ของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ, 1856

ของบรรณาการเนื่องจากสนธิสัญญา แฮริส

วัสดุ ไหม, ย้อมสีธรรมชาติ

ยาว 326 ซม. กว้าง 94 ซม.

USNM # 83 b

ไปรษณียบัตร จ่าหน้าถึงประธานาธิบดีแฟรงกลิน เพียร์ซ (Franklin Pierce)

ส่งไปพร้อมของพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ, 1856

ของบรรณาการเนื่องจากสนธิสัญญา แฮริส

วัสดุ กระดาษ

ยาว 21 ซม. กว้าง 10.4 ซม.

USNM # 53

เชี่ยนหมากเครื่องถมภานหมากถมตะทองมีเครื่องใน (พาน)

ของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้า, 1856

ของบรรณาการเนื่องจากสนธิสัญญา แฮริส

วัสดุ ถมตะทอง (เงิน, เงินผสม, ทอง)

USNM #s: 57, 58, 59, 60, 61, 62

กลองทัด ขึ้นหน้าด้วยหนังตรึงด้วยหมุดเงิน (แส้เงิน)

ของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ4, 1856

ของบรรณาการเนื่องจากสนธิสัญญา แฮริส

สูง 46.2 ซม.เส้นผ่าศูนย์กลาง 44 ซม.

USNM # 68 (3947) และ

กลองชะนะ (กลองชนะ)

ของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ, 1876

นิทรรศการสยาม ในงานฉลองครบ 100 ปี ประเทศสหรัฐอเมริกา

นิทรรศการสยาม ในงานฉลองครบ 100 ปี ประเทศสหรัฐอเมริกา

สูง 51 ซม.เส้นผ่าศูนย์กลาง 47ซม.

USNM # 27257

กริช และฝักกริช

“A finest Kris made of mixture of steels of different colours, with its case and handle made of kew wood ornamented with gold”

ของพระราชทานจากพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ, 1856

ของบรรณาการเนื่องจากสนธิสัญญา แฮริส

วัสดุ กริชที่ทำอย่างประณีต ด้วยเหล็กหลายอย่าง ด้ามจับทำด้วยไม้ประดับทอง ฝักกริชทำด้วยเหล็ก pamor ด้ามจับทำด้วยไม้ ประดับด้วยอัญมณี กำมะหยี่ และทอง

แผนกมนุษยวิทยา เลขทะเบียนวัตถุ: E100

ยาว 44 ซม. กว้าง 15 ซม.44 cm

หอกคำ ไม้ไผ่ เครื่องคร่ำทอง

ของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ , 1856

ของบรรณาการเนื่องจากสนธิสัญญา แฮริส

วัสดุ ไม้พลอง ทอง เคลือบฟัน

แผนกมนุษยวิทยา เลขทะเบียนวัตถุ: E3993

ยาว 91 ซม.กว้าง 1.5 ซม.

กรรไตร เครื่องตัดผมอย่างไทยคร่ำทอง

ของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ , 1856

ของบรรณาการเนื่องจากสนธิสัญญา แฮริส

วัสดุ เครื่องถมเงินถมทอง (เงิน เงินผสม และทอง)

ขันและที่รองขัน แผนกมนุษยวิทยา เลขทะเบียนวัตถุ: E63;  Water Pot, USNM no: E65; กรรไตร, USNM no: E66

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี 1856

ของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ, 1856

ของบรรณาการเนื่องจากสนธิสัญญา แฮริส

แผนกมนุษยวิทยา เลขทะเบียนวัตถุ: E4003

สถาบันสมิธโซเนียน

หอจดหมายเหตุแห่งชาติมนุษยวิทยา เลขทะเบียนวัตถุ: 1735

ชุดกลองแขก ประกอบด้วยกลองตัวผู้และกลองตัวเมีย

ของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ, 1856

ของบรรณาการเนื่องจากสนธิสัญญา แฮริส

แผนกมนุษยวิทยา เลขทะเบียนวัตถุ: E67 (3945), สูง73 ซม.เส้นผ่าศูนย์กลาง 34 ซม. (กลองตัวผู้), 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 ซม. (กลองตัวเมีย)

แผนกมนุษยวิทยา เลขทะเบียนวัตถุ : E69 (3946) สูง 72 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 ซม. (กลองตัวผู้), 
32 ซม. (กลองตัวเมีย)

กษัตริย์และประมุขของประเทศในยุโรป ได้รับการยกย่องให้เท่าเทียมราชสำนักไทย ดังจะเห็นได้จากเครื่องราชบรรณาการที่ทรงส่งไปถวายพระราชินีนาถวิคทอเรีย และพระราชทานแก่ประมุขประเทศฝรั่งเศส ในอดีตราชสำนักไทยได้เคยส่งเครื่องราชบรรณาการไปให้สหรัฐอเมริกา แต่สำหรับประธานาธิบดีแห่งสหรัฐ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้งในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยจะถือตำแหน่งฐานะอย่างไร ?

นับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในระหว่างการเจรจาสนธิสัญญา แฮริส ค.ศ.1857 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ไม่ทรงเห็นด้วยกับการต้องส่งเครื่องราชบรรณาการอีก แต่ควรจะพระราชทานของกำนัลอย่างใดดีเมื่อเสร็จสิ้นการทำสนธิสัญญา ?

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักดีว่า ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐ มิใช่กษัตริย์แต่เป็นประมุขของประเทศ จึงควรได้รับพระราชทานพระสาส์น พร้อมทั้งเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับขุนนางชั้นสูงแทนเครื่องฯ สำหรับกษัตริย์ ในขณะที่กษัตริย์แห่งประเทศตะวันตก มักได้รับเครื่องยศประดับอัญมณีเทียบเท่าพระบรมวงศานุวงศ์ของไทย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ จึงโปรดเกล้าฯ แยกพระราชทานของกำนัลแก่ประธานาธิบดีเพียซ พระองค์ละหนึ่งชุด

พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานของกำนัลตามราชประเพณี ได้แก่ผ้ายกทอง เครื่องถมทอง โหม่งทองเหลือง กลองมโหระทึกทองเหลือง และพานทองเหลือง ของที่เห็นอยู่นี่คือ ชุดเชี่ยนหมากถมฆ้อง และพาน

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานดาบ กริช หอก ทอง 1 คู่ เงิน 1 คู่ กรรไกรตัดจุก กล้องยานัตถุ์กล่องยานัตถุ์ทอง แหวนเพชรตาแมว แท่นขวดหมึกทำด้วยทอง ชุดเชี่ยนหมากถมทอง 5 ชิ้น ตลุ่มมุกด์ กลองใหญ่ กลองยาว 1 คู่ ผ้ายกทอง 2 ชิ้น ผ้าปูม 4 ชิ้น,

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังได้พระราชทานของกำนัลที่ใคร่เป็นของไทย ได้แก่ พระราชหัตถเลขาเป็นภาษาอังกฤษทั้งยาวและสนุก (ซึ่งต่างจาก พระราชหัตถเลขาภาษาไทยตามปรกติ) และ พระบรมฉายาลักษณ์คู่ของพระองค์และสมเด็จพระราชินี

ของกำนัลหลักที่พระราชทานได้แก่ เครื่องยศตามราชประเพณีแต่ทรงเพิ่ม กล่อง ยานัตถุ์ กล้องยานัตถุ์ แท่นขวดหมึก และแหวนซึ่งไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเครื่องยศ ตามประเพณี แต่มีคุณค่าในชีวิตประจำวัน ของชาวตะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่ 19

ห้องนิทรรศการ 1