เลือกหน้า
Back to Lectures

ภาพสันนิษฐานโบราณสถานเขาศรีวิชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี | บรรยายโดย รศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี และ ปติสร เพ็ญสุต

เขาศรีวิชัยคือเป็นศูนย์กลางไวษณพนิกายที่สำคัญในคาบสมุทรภาคใต้ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 นอกจากพบเทวรูปพระวิษณุแล้วยังปรากฏโบราณสถานจำนวนมากเรียงไปตามสันเขา โบราณสถานเหล่านี้มีความซับซ้อนทางด้านแผนผังอย่างมากแสดงให้เห็นว่าเป็นโบราณสถานสำคัญ

อย่างไรก็ดี.ด้วยโบราณสถานกลุ่มนี้ได้พังทลายลงหมดแล้ว เหลือเพียงฐานและร่องรอยบางส่วน สำนักโบราณคดีที่ 12 นครศรีธรรมราชได้ขอให้รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี แห่งคณะโบราณคดีศึกษาและออกแบบภาพสันนิษฐาน ซึ่งทำให้เกิดจินตนาการ พร้อมกับความรู้ใหม่ที่น่าสนใจ

About the speaker

รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ (เกียรตินิยมอันดับ 1 ทุนภูมิพล) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และจบการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาและสถาบันเดียวกัน จากนั้นได้รับทุนพระราชทานจากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เข้าศึกษาต่อทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะในระดับปริญญาเอกที่ National Museum Institute กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ดร. เชษฐ์ เป็นผู้ที่สนใจในการศึกษาทางด้านศิลปะอินเดียและเอเชียอาคเนย์ ทั้งทางด้านรูปแบบศิลปะและประติมาน-วิทยาในศาสนาฮินดู-พุทธ และยังได้ผลิตผลงานวิจัยและหนังสือต่าง ๆ จำนวนมาก

ปติสร เพ็ญสุต เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบภาพสันนิษฐาน

When

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 14:00น.

Where

ห้องบรรยาย ชั้น 4 สยามสมาคมฯ

Admission

ไม่มีค่าใช้จ่าย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

คุณพิณทิพย์ เบอร์ 02 661 6470-3 ต่อ 203
หรืออีเมล pinthip@thesiamsociety.org

สยามสมาคมฯ จำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าฟังการบรรยายเพียง 50 ท่าน เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม หากท่านต้องการเข้ารับฟังการบรรยายนี้ กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าทางอีเมลหรือโทรศัพท์

More upcoming lectures