เลือกหน้า

อโศกรามา: สำรวจภูมิทัศน์วัฒนธรรมกรุงเทพฯ ผ่านภาพยนตร์เก่าจากหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

แผนกพิทักษ์มรดกสยาม สยามสมาคมฯ ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการฉายภาพยนตร์เก่าในการดูแลของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ที่ปรากฏทัศนียภาพของกรุงเทพมหานครในอดีตตั้งแต่ราว พ.ศ. 2470 จนถึงปัจจุบัน และเสวนา เรื่องแนวคิดการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน ศกนี้ เวลา 14.00-16.45น.

ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ, ศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี ประกิตนนทการ, และคุณนักรบ มูลมานัส พร้อมชมนิทรรศการพิเศษที่จัดแสดงเอกสารหายากในการดูแลของห้องสมุดสยามสมาคม ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ภายในงานยังมีเครื่องดื่ม, ของว่าง, สิ่งพิมพ์หายาก, และของที่ระลึกจากสยามสมาคมฯ จำหน่าย เพื่อสมบททุนกิจกรรมของแผนกพิทักษ์มรดกสยาม

The Siamese Heritage Trust (SHT) is delighted to extend this invitation to all interested parties, to a public screening of films from the collection of the Thai Film Archive. In this event, participants will explore and discuss the management of Bangkok’s cultural landscape through the historical footages that depict city sceneries, dated from early 20th century until today.

The screening is to be joined by distinguished panellists, including Professor Tongthong Chandransu, Professor Chatri Prakitnonthakan, and Mr Nakrob Moonmanas*. Participants will also enjoy the opportunity to view historical documents related to the history of Bangkok, from The Siam Society’s Rare Book collection.

Beverages, snacks, rare publications, and souvenirs from The Siam Society will be available for purchase to raise funds for SHT’s activities.

Date and time:

Saturday, 1 April 2023

14:00 – 16:45

Venue:

The Siam Society Auditorium

Registration:

Click here