เลือกหน้า
Back to Lectures

เรื่องเล่าของเหล่าเทพ : จากธรรมชาติ สู่ จินตนาการ และความเชื่อ บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์

This lecture (held in Thai) explores the various myths and beliefs surrounding the various type of “Gods”, which are sometimes perceived as a metaphor of mother nature through the human imagination. It also examines “Gods” from various contexts in literature, with regards to ancient legends, beliefs and rituals found in different culture and societies.

เทพ : อุปลักษณ์ของธรรมชาติ     

จากจินตนาการของมวลมนุษย์ที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติ  ทั้งที่เอื้ออารีต่อชีวิตและน่าสะพรึงกลัวก่อกำเนิดเป็นนิทานปรัมปราที่เล่าสู่กันมา  ถึงเทพแห่งแสงสว่างและความมืด  เทพแห่งสายฟ้า   ลมฝน เทวีแห่งสายน้ำ  เทพแห่งท้องทะเลและขุนเขา  ไฟและความตาย

ทวยเทพแห่งยอดเขาและสรวงสวรรค์ 

จากจิตสำนึกส่วนรวมที่คล้ายคลึงกันทุกกลุ่มชน ขยายสู่เรื่องราวของเหล่าเทวะและเทวี  ที่ประทับบนยอดเขาสูง มีลีลาชีวิตและพฤติกรรม ทำนองเดียวกับมนุษย์ในสังคมที่ซับซ้อน  เรื่องราวของความน่าเกรงขาม  ความเศร้าสลด  ความน่าขบขัน และความเกี่ยวพันกับมนุษย์

เทพในคัมภีร์และวรรณคดี : พราหมณ์ และ พุทธ 

จากตำนานเก่าแก่เกี่ยวกับเรื่องราวและฤทธิ์อำนาจของเหล่าเทพ นำไปสู่ความเชื่อ พิธีกรรม ในสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย และถ่ายทอดต่อมาเป็นวรรณกรรมในรูปของคัมภีร์ศาสนา  เทพปกรณัม และเรื่องเล่าศักดิ์สิทธิ์  ตลอดจนศิลปะที่เกี่ยวเนื่อง

ขอพระเอย            ขอพระตรีศุลี

พระจักรปาณี         และบิดามหา

สามพระองค์          จงพิทักษ์ราชา

(บทละครดึกดำบรรพ์ เรื่อง คาวี)

About the speaker

..สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ เป็นอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) อาจารย์สุวรรณามีความสนใจและเชี่ยวชาญด้านภาษาไทย วรรณกรรมปัจจุบันและวรรณกรรมวิจารณ์ มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตเป็นพิเศษ

สยามสมาคมฯ จำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าฟังการบรรยายเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม หากท่านต้องการเข้ารับฟังการบรรยายนี้ กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าทางอีเมลหรือโทรศัพท์

 

When

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น.

Where

ห้องบรรยาย ชั้น 4 สยามสมาคมฯ

Admission

ไม่มีค่าใช้จ่าย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

คุณพิณทิพย์ เบอร์ 02 661 6470-3 ต่อ 203 หรืออีเมล pinthip@thesiamsociety.org

 

More upcoming lectures