เลือกหน้า

คลังสรรพ (The Siam Society Literary Lounge) เปิดคลังเอกสารหายากจากห้องสมุดสยามสมาคมฯ ครั้งที่ 5 

ห้องสมุดสยามสมาคมฯ กำหนดจัดกิจกรรม The Siam Society Literary Lounge ชุด “คลังสรรพ: เปิดคลังเอกสารหายากจากห้องสมุดสยามสมาคมฯ” ครั้งที่ 5 เรื่อง “ศิลป์ สื่อ สาส์น: สำรวจดีไซน์หนังสือวรรณกรรมไทย ในห้องสมุดสยามสมาคมฯ” ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น.

ขอเชิญท่านผู้สนใจร่วมสนทนากับศิลปินภาพคอลลาจมากประสบการณ์ นักรบ มูลมานัส ผู้ที่จะมานำทุกท่านสำรวจพัฒนาการการออกแบบหนังสือวรรณกรรมไทยประเภทต่างๆ ผ่านตัวอย่างจากห้องหนังสือหายากและห้องสมุดสยามสมาคมฯ

ร่วมชมงานดีไซน์ปก ภาพประกอบ ตลอดจนถึงการออกแบบรูปเล่ม ซึ่งล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ส่งเสริมสุนทรียภาพในการอ่านหนังสือ และอาจยังสะท้อนถึงบทบาทของหนังสือในฐานะวัตถุทางวัฒนธรรมอีกด้วย *จำกัดจำนวนผู้ร่วมการเสวนาเพียง 30 คนเท่านั้น

The Siam Society Library is delighted to extend this invitation to all interested parties to a special event “The Siam Society Literary Lounge”, a discussion on interesting aspects from resources in The Siam Society Library.

This month, Nakrob Moonmanas will lead a discussion about the development of various types of designs for Thai literary books through examples from rare books in The Siam Society Library. This event will be conducted in Thai and will be reserved for only 30 participants.           

Date and time:

Saturday, 16 September 2023

14:00 – 16:00

Venue: