เลือกหน้า
3ค. ของพระราชทานอันแสดงถึงมิตรภาพที่ยั่งยืน

3ค. ของพระราชทานอันแสดงถึงมิตรภาพที่ยั่งยืน

3ค. ของพระราชทานอันแสดงถึงมิตรภาพที่ยั่งยืน   เครื่องราชบรรณาการแก่สหรัฐอเมริกา สถาบันสมิธโซเนียน – ห้องนิทรรศการ 3 พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ฉายเมื่อปี ค.ศ.1881 ทรงฉลองพระองค์แบบตะวันตกของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ, ค.ศ.1881...
3ข. ของพระราชทานจากไทยในสมัยพระมหาปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ

3ข. ของพระราชทานจากไทยในสมัยพระมหาปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ

3ข. ของพระราชทานจากไทยในสมัยพระมหาปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ   เครื่องราชบรรณาการแก่สหรัฐอเมริกา สถาบันสมิธโซเนียน – ห้องนิทรรศการ 3 พระไตรปิฎกของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ, ค.ศ.1893 วัสดุ ปกสีดำ ลงรัก ปิดทอง ตัวเล่มทำจากใบลาน ยาว 58 ซม. กว้าง 15 ซม....
3ก. ของกำนัลแก่สถาบันสมิธโซเนียน

3ก. ของกำนัลแก่สถาบันสมิธโซเนียน

3ก. ของกำนัลแก่สถาบันสมิธโซเนียน   เครื่องราชบรรณาการแก่สหรัฐอเมริกา สถาบันสมิธโซเนียน – ห้องนิทรรศการ 3 พระไตรปิฎก ฉบับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ , ค.ศ.1893ของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ห้องสมุดหนังสือหายากเมืองดิบเนอร์ Dibner Rare Book Library...
3ข. ของพระราชทานจากไทยในสมัยพระมหาปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ

3b. Recent Thai Royal Gifts to the United States

3b. Recent Thai Royal Gifts to the United States   Royal Gifts from Thailand Smithsonian – Gallery 3 Triptika, or Buddhist DoctrineGift of King Chulalongkorn, 1893 Cover is black lacquer with gold leaf design Pages are palm-leaf Department of Anthropology,...