เลือกหน้า
อโศกรามา: สำรวจภูมิทัศน์วัฒนธรรมกรุงเทพฯ ผ่านภาพยนตร์เก่าจากหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

อโศกรามา: สำรวจภูมิทัศน์วัฒนธรรมกรุงเทพฯ ผ่านภาพยนตร์เก่าจากหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

อโศกรามา: สำรวจภูมิทัศน์วัฒนธรรมกรุงเทพฯ ผ่านภาพยนตร์เก่าจากหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  แผนกพิทักษ์มรดกสยาม สยามสมาคมฯ ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการฉายภาพยนตร์เก่าในการดูแลของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ที่ปรากฏทัศนียภาพของกรุงเทพมหานครในอดีตตั้งแต่ราว พ.ศ. 2470...
การเสวนา Asia Heritage Series EP.2 “กรุงเทพสู้ชีวิต”

การเสวนา Asia Heritage Series EP.2 “กรุงเทพสู้ชีวิต”

การเสวนา Asia Heritage Series EP.2 “กรุงเทพสู้ชีวิต” การพัฒนาชุมชนเมืองถือเป็นส่วนสาคัญของความเจริญในทวีปเอเชียที่ครอบคลุมประเทศต่าง ๆ ตั้งแต่ในตะวันออกกลางแผ่ขยายไปจนถึงแดนอาทิตย์อุทัย...
การเสวนาเรื่อง พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 : ที่รกร้างว่างเปล่า “ไร้ประโยชน์” จริงหรือ?

การเสวนาเรื่อง พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 : ที่รกร้างว่างเปล่า “ไร้ประโยชน์” จริงหรือ?

การเสวนาเรื่อง พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 : ที่รกร้างว่างเปล่า “ไร้ประโยชน์” จริงหรือ? แผนกพิทักษ์มรดกสยาม มีความยินดีที่จะเรียนให้ทราบว่า เราจะจัดการเสวนาเรื่อง พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 : ที่รกร้างว่างเปล่า...
Discovering New Parks and Old Trees in Bangkok

Discovering New Parks and Old Trees in Bangkok

H Back to Study Trips Discovering New Parks and Old Trees in Bangkok When Leader Booking See information below Or contact Khun Supanut supanut@thesiamsociety.org More upcoming study trips Study Trips Find out more Saturday, 22 to Sunday, 23 January 2022 An...